Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie

De Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie houdt zich voornamelijk bezig met advisering aan de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gericht op zwangerschap gerelateerde psychiatrie. Dit kan zowel vrouwen betreffen met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden (prenataal), als vrouwen die al zwanger zijn (nataal) of reeds bevallen (postnataal).

Het gaat erom op basis van de juiste informatie de patiënte en haar partner te adviseren. Ons specialistische advies betreft de volledige begeleiding van een zwangerschap en/of de periode daarna, met vragen over psychofarmaca gebruik, wel of geen borstvoeding, de kraamzorg, thuis of in het ziekenhuis bevallen, het inschakelen van familie of jeugdzorg, en het opstellen van een behandelplan. De patiënte en haar partner besluiten uiteindelijk zelf wat zij met het advies doen.

De externe verwijzer, de verloskundige, gynaecoloog, huisarts, psycholoog of psychiater, die vaak medeverantwoordelijk blijft voor de behandeling, wordt per brief op de hoogte gebracht van hetgeen besproken is.