Over ons

Sascha Kats

IMG_1156Sascha Kats, psychiater sinds 2004.

Mijn opleiding tot psychiater heb ik voltooid in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Tijdens mijn stage bij de toen nog zo genoemde Progenituur (een mooi woord voor polikliniek voor nakomelingschap) in dit ziekenhuis, werd mijn interesse gewekt voor de zwangerschap gerelateerde psychiatrie. Gedurende mijn opleiding heb ik mij verdiept in hechtingsproblematiek bij volwassenen en begeleidde ik psychotherapiegroepen voor deze doelgroep.  Ik heb daarnaast geruime ervaring in de algemene psychiatrie (basis en gespecialiseerde GGZ), (groeps-)psychotherapie, en de ziekenhuispsychiatrie. Mijn eigen praktijk startte in 2013. Ik vind het een universeel recht van de vrouw om een zo plezierig mogelijke zwangerschapsperiode en een veilige bevalling door te maken. Ik vind het ook een universeel recht van een kind om geboren te worden in een liefdevolle omgeving waarin het welkom wordt geheten, zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen tot zijn eigen bijzondere en unieke persoontje. Daaraan wil ik graag een positieve bijdrage leveren vanuit mijn eigen Praktijk.

Koos van Lith

IMG_1149Koos van Lith, Sociaal-psychiatrisch Verpleegkundige.

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Sociale Academie Markendaal te Breda. In 1979 ben ik gaan werken bij de Inter Kerkelijke Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg, later Riagg Haagrand genaamd. Ik ben me toen meer gaan richten op het begeleiden van groepen. Thema’s bestonden uit assertiviteit, depressie en rationeel  emotieve trainingen, en het geven van communicatietrainingen voor echtparen. In 2001 ben ik werkzaam geweest bij Riagg Rijnmond te Vlaardingen bij de afdeling Preventie. Ik heb de behandelgroep “Zwangerschap niet altijd een Roze Wolk” ontwikkeld voor vrouwen die bekend zijn in het verleden of heden met psychiatrische problematiek. In 2015 heb ik me aangesloten bij de Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie, waar ik momenteel zowel postpartumgroepen begeleid als ondersteunende individuele en relatie  gesprekken geef. Zowel de doelgroep pre- als postpartum problematiek heeft mijn bijzondere aandacht, ook omdat er binnen de maatschappij er nog vaak een taboe op heerst. Het is niet alleen van belang dat vrouwen met deze problematiek gehoord worden, maar ook die ondersteuning krijgen die ze verdienen, en hierdoor er op een adequate wijze mee leren omgaan, wat zowel de vrouw als de hechting met hun kindje ten goede komt.