Publicaties

  1. Kats, M.P. Lambregtse- van den Berg‚ en I.L. van Kamp, ‘ADHD-medicatie en zwangerschap‘; Psyfar VS, april 2016; nummer 1.
  2. Kats, ‘Impact stress tijdens zwangerschap onderschatte factor.’ Vakblad Vroeg (juni) nr. 2-2016; 22-24.
  3. Kats, J. Lamé, ‘Meldcode kindermishandeling werkt soms averechts’. Medisch Contact nr. 43. 22 oktober 2015.
  4. Kats, I.L. van Kamp en M.P. Lambregtse- van den Berg‚ ‘Psychostimulantia en Atomoxetine en zwangerschap‘; Psyfar, maart 2015; nummer 1.
  5. Kats (2015). Psychostimulantia en Atomoxetine (Hoofdstuk 20). In: Handboek voor Psychiatrie en Zwangerschap (pp. 225-232).De tijdstroom.
  6. Kats “Zwangerschap niet altijd een roze wolk“ Magazine voor Vrouwelijke Artsen met Power (VAMP) van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 2012; 40: 16-17.