Vergoeding

Uw eigen zorgverzekeraar vergoedt de behandeling. De Praktijk heeft met alle zorgverzekeraars, behalve met CZ en aanverwante zorgverzekeraars, een overeenkomst afgesloten waarbij afgesproken is dat de behandeling rechtstreeks door de verzekeraars wordt vergoed. Indien dit onverhoopt niet het geval is kunt u de nota zelf bij uw verzekeraar declareren.

Per 1 januari 2017 geldt voor alle medische zorg een jaarlijks verplicht eigen risico van €385. Dit wordt door uw zorgverzekeraar aan u berekend.

De NZA tariefbeschikking voor Gespecialiseerde GGZ voor 2018 kunt u vinden op de website:

Tariefbeschikking

Voor zelfbetalers wordt het hierboven vermelde NZA-tarief gehanteerd.

Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van de verloskundige, huisarts of gynaecoloog voor gespecialiseerde GGZ.