Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie.

De voornaamste activiteit in de praktijk is advisering aan de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg gericht op zwangerschapsgerelateerde psychiatrie. Dit kunnen vrouwen zijn met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden (prenataal), zwanger zijn (nataal) of al bevallen zijn (postnataal).

Er bestaat ook een mogelijkheid om de behandeling gedurende de zwangerschap over te nemen. Het doel is om op basis van de juiste informatie de patiënte en haar partner te adviseren. Het advies zal gegeven worden over psychofarmaca gebruik, wel of geen borstvoeding, de kraamzorg, thuis of in het ziekenhuis bevallen, het inschakelen van familie of jeugdzorg, en het opstellen van een behandelplan. De patiënte en haar partner besluiten uiteindelijk zelf wat zij met het advies doen.

De externe verwijzer, de verloskundige, huisarts of psychiater, die in principe verantwoordelijk blijft voor de behandeling, wordt per brief op de hoogte gebracht van hetgeen er besproken is.