Aanmelding en werkwijze

Aanmelden kan telefonisch bij de praktijk op nummer 06 – 44 33 88 71. Indien er niet direct opgenomen wordt kunt u een bericht achterlaten via de voicemail. Hierna volgt een telefonische intake en wordt er in het kort gevraagd naar uw hulpvraag, wat uw klachten zijn, naar eerdere behandeling, naar de lichamelijke gezondheid etc.

Vervolgens wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek, meestal samen met uw partner. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij uw hulpvraag en klachten. Ook vindt het zogenaamde psychiatrisch onderzoek plaats. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld uw stemming, aandacht, concentratie en angstklachten. Ook kan informatie opgevraagd worden bij uw verloskundige, gynaecoloog of psychiater.

Soms volgt er nog een tweede intakegesprek als in het eerste gesprek niet alles aan de orde is kunnen komen. Zo nodig vindt er aanvullend onderzoek plaats. Soms bestaat dat uit het invullen van vragenlijsten, een gesprek met uw partner, of een bloedonderzoek.

Nadat het onderzoek is afgerond worden de bevindingen met u besproken in een adviesgesprek. Tevens krijgt u voorlichting over hetgeen er bij u aan de hand is. Vaak in combinatie met een behandelvoorstel wat aangeboden en vastgelegd wordt in een behandelplan.

De verloskundige, huisarts of psychiater, die in principe verantwoordelijk blijft voor de behandeling, wordt per brief op de hoogte gebracht van hetgeen er besproken is. In sommige gevallen kan de behandeling tijdelijk worden overgenomen.