Vergoeding

Uw eigen zorgverzekeraar vergoedt de behandeling. De Praktijk heeft met de alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten waarbij afgesproken is dat de behandeling rechtstreeks door de verzekeraars wordt vergoed. Indien dit niet het geval is kunt u de nota zelf bij uw verzekeraar declareren.

Per 1 januari 2017 geldt voor alle medische zorg een jaarlijks verplicht eigen risico van €385 per jaar. Dit wordt door uw zorgverzekeraar aan u berekend.

Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van de verloskundige, huisarts of gynaecoloog voor gespecialiseerde GGZ.